Kulturotwórcza funkcja gier
Współczesny status gier
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Zgłoszenia i opłaty:

Zgłoszenia zawierające dane osobowe i temat referatu wraz z abstraktem o długości 200-400 słów prosimy zamieszczać na stronie internetowej konferencji http://gry.konferencja.org do 31 października 2023 roku.Osoby, które w poprzednich latach uczestniczyły w konferencjach PTBG, uprzejmie prosimy o użycie przy rejestracji innych loginów i haseł.

 

Informacja w sprawie akceptacji lub odrzucenia zgłoszonego referatu zostanie rozesłana do 19 listopada 2023.

Opłatę konferencyjną prosimy uiszczać do 12 listopada 2023.

Termin nadsyłania artykułów w wersji do druku (poprzez samodzielne zamieszczenie we własnym profilu na stronie konferencji) – 31 grudnia 2023.