Kulturotwórcza funkcja gier
Gry wobec czasów kryzysu
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


XX KONFERENCJA NAUKOWA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA GIER
z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier  

nt.

Gry wobec czasów kryzysu

Poznań, 18–20 października 2024 roku

 
  
Po raz dwudziesty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem "Kulturotwórcza funkcja gier" (pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 2005 r.) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu zorganizowanym przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Zakładu Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu.W dniach 18-19 października odbędzie się konferencja finalizująca projekt grantowy CRPK pt. „Konsulting historyczny gier - rozpoznanie potrzeb i stworzenie rozwiązań dla rozwoju nowej specjalizacji kreatywnej”, przyznany w programie Rozwój Sektorów Kreatywnych, nr 937/24/A2. W piątkowy wieczór 18.10 część warsztatowa, o której więcej informacji podamy wkrótce. W sobotę 19.10 do wczesnego popołudnia część wykładowa, w której wystąpią badacze realizujący projekt oraz zaproszeni specjaliści.

Doroczna, jubileuszowa konferencja PTBG rozpocznie się po południu w sobotę 19.10. Jej tegoroczny temat wiodący to "Gry wobec czasów kryzysu".

Tematy, które poddajemy pod dyskusję podczas konferencji:

- Konflikty zbrojne i ich konsekwencje w grach

- Gry post- i apokaliptyczne

- Czasy kryzysu w grach historycznych

- Kryzysy społeczne i polityczne w grach

- Kryzysy psychologiczne w grach

- Gry a kryzys klimatyczny

- Gry i gracze wobec pandemii COVID

- Branża gier a kryzys na rynku pracy w IT

- Badania nad grami - teoria i praktyka

- Prawne, ekonomiczne, kulturowe i społeczne aspekty gier

- Strategia ludyczna i techniki ludyczne w glottodydaktyce i szeroko pojętej edukacji

- Gry a językoznawstwo i komunikacja

- Tłumaczenie i lokalizacja gier

- Gamifikacja i serious games

- Gry i technologia oraz sztuczna inteligencja.Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy. Do zobaczenia w Poznaniu!Osoby, które w poprzednich latach uczestniczyły w konferencjach PTBG, uprzejmie prosimy o użycie przy rejestracji innych loginów i haseł.Kontakt z organizatorami: gry@konferencja.org.