Kulturotwórcza funkcja gier
Gry wobec czasów kryzysu
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Badania Gier,

w związku z wejściem w życie 25. maja 2018 roku ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. (dotyczącego ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tego typu danych) oraz jednoczesnym uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) uprzejmie informujemy o polityce prywatności stosowanej przez PTBG i dostosowaniu jej do wymogów RODO.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest stowarzyszenie naukowe o nazwie Polskie Towarzystwo Badania Gier (dalej: PTBG) z siedzibą przy ul. Kossaka 9/7, 60-759 Poznań, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000234071, NIP 77-92-31-000-3, REGON 300185645.

Wykorzystanie danych osobowych przez PTBG

Dane osobowe przekazane PTBG w deklaracjach członkowskich, publikowane na forum PTBG i głównej witrynie internetowej PTBG, stronach internetowych cyklu konferencji naukowych PTBG pt. „Kulturotwórcza funkcja gier” oraz w profilu PTBG na portalu Facebook są wykorzystywane przez PTBG wyłącznie w niezbędnym zakresie potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania PTBG i informowania o przedsięwzięciach organizowanych przez PTBG i z udziałem PTBG oraz innych wydarzeniach, a także korzystania z wszystkich funkcjonalności naszych serwisów. Stosowane procedury zapewniają większe bezpieczeństwo usług, w tym wykrywania ewentualnych nadużyć. PTBG, jako pozarządowa organizacja naukowa non-profit, nie przekazuje i nie sprzedaje żadnych danych, w tym danych osobowych użytkowników, ani danych przez nich wprowadzonych innym osobom, podmiotom trzecim lub instytucjom. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, w których przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa lub decyzją organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań oraz gdy PTBG uzyska wyraźną zgodę podmiotu, którego dane dotyczą.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane są przetwarzane przez PTBG w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów, dostępności produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód i akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Prawa użytkowników serwisów PTBG w odniesieniu do ich danych

Państwa dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w celu ich sprostowania i usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody – prawo wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Szczególnie zachęcamy do aktualizacji danych zawartych na listach członków PTBG publikowanych na forum i witrynie głównej PTBG (informacje drogą elektroniczną należy przesyłać na adres PTBG@PTBG.org.pl).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż wszystkie udzielone dotychczas przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Mogą je Państwo wycofać w dowolnym momencie.

Kontakt

Państwa zgłoszenia dotyczące Polityki Prywatności i przetwarzania danych osobowych będą przyjmowane pod adresem: PTBG@PTBG.org.pl

Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.

Z wyrazami szacunku
i podziękowaniem za dotychczasową współpracę
Polskie Towarzystwo Badania Gier