Kulturotwórcza funkcja gier
(I)grając ze zdrowiem
 

Zaloguj się
 XVI KONFERENCJA NAUKOWA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA GIER
z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier  

nt.

(I)grając ze zdrowiem

Poznań, 21–22 listopada 2020 roku

Serdecznie zapraszamy na kolejną (XVII) konferencją PTBG w dniach 20-21.11.2021 (on-line lub stacjonarnie, w zależności od obowiązujących przepisów). Strona konferencji w przygotowaniu.

  
Po raz szesnasty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem "Kulturotwórcza funkcja gier" (pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 2005 r.) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu zorganizowanym przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Zakładu Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu.

 

W tym roku proponujemy następujące zakresy zagadnień pod rozwagę jako tematy referatów oraz dyskusji:

- gry i gracze w obliczu pandemii;

- wpływ epidemii COVID na rynek gier oraz kształcenie do pracy w branży gier;

- game-based learning w kształceniu zdalnym i szeroko pojętej edukacji;

- reprezentacja pandemii w grach;

- zastosowanie gier i zabaw w terapii i rehabilitacji;

- wpływ gier i grania na zdrowie fizyczne i psychiczne;

- problem nadmiernego używania gier;

- edu-gry i symulacje w nauczaniu biologii, medycyny i profilaktyki zdrowotnej;

- reprezentacje zdrowia, chorób, służby zdrowia w grach nie-edukacyjnych.

Nie chcielibyśmy jednakże, żeby tematy związane z obecną sytuacją pandemii zdominowały konferencję i gorąco zachęcamy do zgłaszania wszelkich innych propozycji referatów związanych z szeroko pojętymi aktywnościami ludycznymi w różnych sferach życia codziennego, co jest tradycją naszych konferencji.

Konferencja zostanie przeprowadzona w formule zdalnej (on-line) za pośrednictwem platformy MSTeams.

Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy. Do zobaczenia w Poznaniu!

Kontakt z organizatorami: gry@konferencja.org.