Kulturotwórcza funkcja gier
Metody badań nad grami
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier  

nt.

Metody badań nad grami

Poznań, 21–22 listopada 2015

 
  
Po raz jedenasty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem „Kulturotwórcza funkcja gier” (pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 2005 r.) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu zorganizowanym przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu. W tym roku kontynuujemy nową formułę konferencji zaproponowaną w ubiegłym roku; zachęcamy do zapoznania się z nią.

Zaproszenie na jubileuszową konferencję kierujemy do badaczy gier – ludologów – wywodzących się ze wszystkich dziedzin i dyscyplin nauki. Dziesięć lat istnienia Polskiego Towarzystwa Badania Gier, dorobek dziesięciu zorganizowanych konferencji naukowych oraz dziesięciu publikacji (w tym sześciu numerów czasopisma "Homo Ludens") skłania do refleksji nad stanem badań nad grami w Polsce i na świecie. Chcielibyśmy zadać następujące pytania:
 • Co udało się zrobić, co wiemy, czego wciąż nie wiemy o grach i gracz(k)ach?

 • Czy coś się zmieniło, czy minęły już czasy walki o legitymizację badań gier i pora zmienić cele badawcze?

Proponujemy dyskusję w dwóch podstawowych obszarach:

1. Metodologia:

 • Badanie gier wobec innych dyscyplin naukowych. Gry jako przedmiot badań innych dyscyplin – niebezpieczeństwa i trudności.
 • Nowe podejścia i wyzwania metodologiczne: etnografia graczy, etnografia przemysłu growego. Badania uczestniczące.
 • Wyzwania historii gier: jak badać historię gier? Jak badać historię graczy?
 • Fani-badacze: czy te role można łączyć ze sobą? Jakie niesie to niebezpieczeństwa i pożytki?


2. Kontekst polski:

 • Na ile badania gier mogą i powinny przyjmować perspektywę lokalną?
 • Gry jako dobro kultury narodowej: wyzwania badawcze i archiwizacyjne
 • Historia polskich gier i badań nad grami w kontekście środkowoeuropejskim, europejskim i światowym. Badania porównawcze.
 • Polityczna i ekonomiczna historia gier w Polsce.

Wystąpienia konferencyjne mogą również dotyczyć m.in. następujących zagadnień:
 
 • Metodologie i terminologie ludologiczne,
 • Gry i gracze – wzajemne relacje,
 • Gamifikacja edukacji,
 • E-sporty i e-sportowcy oraz gry sportowe,
 • Gry szkoleniowe i serious games,
 • Zjawiska społeczne i ekonomiczne w grach,
 • Techniki ludyczne w nauczaniu języków obcych i szeroko pojętej edukacji,
 • Nowe technologie w grach,
 • Miejsce gier w kulturze popularnej,
 • Terapeutyczne i rehabilitacyjne zastosowania gier,
 • Literackie i filmowe inspiracje w grach,
 • Wizerunek gier w mediach i odbiór społeczny gier.
 
Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa: medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, a także przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy.
 
Do zobaczenia w Poznaniu!