Kulturotwórcza funkcja gier
Gry z historią i dziedzictwem
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
XVII KONFERENCJA NAUKOWA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA GIER
z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier  

nt.

Gry z historią i dziedzictwem

Poznań, 20–21 listopada 2021 roku

 
Po raz siedemnasty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem "Kulturotwórcza funkcja gier" (pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 2005 r.) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu zorganizowanym przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Zakładu Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu.

 

W tym roku proponujemy następujące zakresy zagadnień pod rozwagę jako tematy referatów oraz dyskusji:

- Gry jako reprezentacja i symulacja historii,

- Prawda, realizm i autentyczność historyczna w grach,

- Historyczne i społeczne traumy jako temat gier,

- Gry jako fabularna fikcja historyczna,

- Gry w szkolnym nauczaniu historii,

- Gry historyczne w edukacji nieformalnej (np. muzealnej),

- Gry jako nośnik dziedzictwa kulturowego,

- Projektowanie i produkcja gier historycznych,

- Polityczny wymiar gier w sporach o historię i dziedzictwo,

- Miejsce gier wśród innych mediów przedstawiających światy historyczne.

Poza tym zachęcamy do wystąpień dotyczących badań gier również w innych ujęciach - m.in. zastosowań w szeroko pojętej edukacji.

Konferencja zostanie przeprowadzona w formule zdalnej (on-line) za pośrednictwem platformy MSTeams. Językami konferencji jest polski i angielski.

Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy. Do zobaczenia w Poznaniu!

Osoby, które w poprzednich latach uczestniczyły w konferencjach PTBG, uprzejmie prosimy o użycie przy rejestracji innych loginów i haseł.

Kontakt z organizatorami: gry@konferencja.org.