Kulturotwórcza funkcja gier
Gry wobec czasów kryzysu
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


XIX KONFERENCJA NAUKOWA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA GIER
z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier  

nt.

Współczesny status gier

Poznań, 25–26 listopada 2023 roku

 
  
Po raz dziewiętnasty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem "Kulturotwórcza funkcja gier" (pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 2005 r.) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu zorganizowanym przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Zakładu Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu.

- Miejsce i znaczenie gier we współczesności

- Badania nad grami - teoria i praktyka

- Miejsce gier w kulturze popularnej i wysokiej

- Prawne aspekty gier

- Strategia ludyczna i techniki ludyczne w glottodydaktyce i szeroko pojętej edukacji

- Gry a językoznawstwo i komunikacja

- Tłumaczenie i lokalizacja gier

- Status i przyszłość e-sportów

- Społeczne i ekonomiczne aspekty gier

- Gamifikacja i serious games

- Społeczności graczy i badaczy gier

- Przemysł i branża gier

Poza tym zachęcamy do wystąpień dotyczących badań gier również w innych ujęciach - m.in. zastosowań w szeroko pojętej edukacji.

Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy. Do zobaczenia w Poznaniu!Osoby, które w poprzednich latach uczestniczyły w konferencjach PTBG, uprzejmie prosimy o użycie przy rejestracji innych loginów i haseł.Kontakt z organizatorami: gry@konferencja.org.

 Na zakończenie pierwszego dnia konferencji (25.11.) odbędzie się również Walne Zebranie Członków PTBG.