Kulturotwórcza funkcja gier
Przyszłość gier
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Zgłoszenia i opłaty:

Zgłoszenia zawierające dane osobowe i temat referatu wraz z abstraktem o długości 200-400 słów prosimy zamieszczać na stronie internetowej konferencji http://gry.konferencja.org do 31 października 2022 roku.

Osoby, które w poprzednich latach uczestniczyły w konferencjach PTBG, uprzejmie prosimy o użycie przy rejestracji innych loginów i haseł.

Informacja w sprawie akceptacji lub odrzucenia zgłoszonego referatu zostanie rozesłana do 7 listopada 2022.

Opłatę konferencyjną prosimy uiszczać do 14 listopada 2022.

Termin nadsyłania artykułów w wersji do druku (poprzez samodzielne zamieszczenie we własnym profilu na stronie konferencji) – 31 grudnia 2022.