Kulturotwórcza funkcja gier
Gry z historią i dziedzictwem
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  

Zgłoszenia i opłaty:

Zgłoszenia zawierające dane osobowe i temat referatu wraz z abstraktem prosimy zamieszczać na stronie internetowej konferencji http://gry.konferencja.org do 31 października 2021 roku. Informacja w sprawie akceptacji lub odrzucenia zgłoszonego referatu zostanie rozesłana do 8 listopada 2021.

Opłatę konferencyjną prosimy uiszczać do 8 listopada 2021.

Termin nadsyłania artykułów w wersji do druku (poprzez samodzielne zamieszczenie we własnym profilu na stronie konferencji) – 31 grudnia 2021.

Konferencja zostanie przeprowadzona w formule zdalnej (on-line) za pośrednictwem platformy MSTeams.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres  gry@konferencja.org