Kulturotwórcza funkcja gier
Współczesny status gier
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Badania Gier

Po zakończeniu obrad w pierwszym dniu konferencji (25.11.2023) odbędzie się VI Walne Zebranie Członków towarzystwa. Głównym jego punktem będą wybory Zarządu Głównego i Rady towarzystwa na kolejną kadencję.  Mogą w nim wziąć udział aktywni członkowie, którzy uregulowali wszystkie zaległe składki.