Kulturotwórcza funkcja gier
Współczesny status gier
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


OrganizatorzyKontakt z organizatorami: gry@konferencja.org.
Polskie Towarzystwo Badania Gier
ul. Kossaka 9/7, 60-759 Poznań, tel. +48 618 66 04 22, www.PTBG.org.pl
Forum PTBG Strona Główna

Instytut Lingwistyki Stosowanej
Zakład Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Novum, al. Niepodległości 4, 61-474 Poznań,
tel. +48 618 29 29 25, fax: +48 618 29 29 26, www.ils.amu.edu.pl
 

 

 

 

 

Konferencja objęta honorowym patronatem

 

 

JM Rektora UAM
prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej

 

Dziekana Wydziału Neofilologii UAM
prof. UAM dr. hab. Krzysztofa Strońskiego

oraz 
Prezydenta Miasta Poznania

Jacka Jaśkowiaka  

Partnerzy


Innotech – producent systemów obsługujących konferencje
„SysKon”

Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier


Q-workshop – największy na świecie producent i dystrybutor
zdobionych kostek do gry

Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier

 


Patron medialny

 

Portal naukowy „Wiedza i Edukacja” działający przy UMSC w Lublinie