Kulturotwórcza funkcja gier
Współczesny status gier
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Koszt uczestnictwa

 

I. Opłaty dla uczestników z referatem (bez rozróżnienia na studentów i innych):

1. Spoza PTBG – 400 zł

2. Dla członków PTBG – 300 zł (w tym składka za nadchodzący rok 2024)

II. Opłaty dla uczestników konferencji bez referatu:

1. Spoza PTBG (studenci i inni) – 160 zł

2. Dla członków PTBG:

a) studentów – 200 zł (w tym składka za nadchodzący rok 2024)

b) pozostałych – 220 zł (w tym składka za nadchodzący rok 2024)

 

Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacji oraz materiały naukowe. Określenie "student" dotyczy osób studiujących, które nie posiadają tytułu magistra.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwolnienie z opłaty za bierny udział w konferencji. Studenci, którzy pragną się o nie ubiegać, mogą przysłać odpowiedni e-mail z krótkim uzasadnieniem na adresgry@konferencja.org. Liczba zwolnień jest ograniczona – po wyczerpaniu przyjętego limitu zamieścimy stosowną informację na naszej stronie.Wszystkich uczestników konferencji prosimy jednak o rejestrację w systemie. 

Wpłaty należy kierować na konto: Polskie Towarzystwo Badania Gier, PKO BP SA, nr konta bankowego: 39 1020 4027 0000 1902 0396 6587 z dopiskiem: "Konferencja 2023".

 

Opłatę prosimy uiszczać do 12 listopada 2023 roku. Zakwaterowanie i wyżywienie w czasie konferencji możliwe jest we własnym zakresie lub w miejscach wskazanych przez organizatorów. Uczestników konferencji zapraszamy do nadsyłania artykułów do czasopisma "Homo Ludens".