Kulturotwórcza funkcja gier
Przyszłość gier
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Komunikaty

Komunikat nr 1
(04.11.2022)

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za dokonanie rejestracji w systemie. Wszystkie zgłoszone dotychczas referaty zostały zaakceptowane i będą mogły zostać wygłoszone podczas konferencji. Prelegenci, którzy będą chcieli nadesłać swoje wystąpienia w postaci artykułów z propozycją druku w czasopiśmie „Homo Ludens” mogą to uczynić tradycyjnie do końca bieżącego roku kalendarzowego (zamieszczając teksty w swoich profilach w systemie obsługującym konferencję). Nie ma obowiązku zgłaszania gotowych artykułów przed wystąpieniem na konferencji.

W odpowiedzi na wiele pytań przesyłamy w załączniku aktualne wymogi redakcyjne czasopisma „Homo Ludens”, w którym teksty referatów w postaci artykułów będą mogły zostać opublikowane po uzyskaniu pozytywnych ocen recenzentów naukowych.


Informacje dotyczące wysokości opłat konferencyjnych można znaleźć na stronie http://gry.konferencja.org/page.php?id=4657. Można je uiszczać również po upływie ustalonego terminu (31.10.2021). Zgłoszenia udziału bez referatu wraz z opłatami będą akceptowane do 18.11.2022.

Tą drogą będziemy przesyłać kolejne ważne informacje na temat konferencji i z odpowiednim wyprzedzeniem (najpóźniej na tydzień przed konferencją) prześlemy cyfrową wersję informatora konferencyjnego wraz z programem i listą abstraktów.

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny