Kulturotwórcza funkcja gier
Przyszłość gier
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Organizatorzy

Kontakt z organizatorami: gry@konferencja.org.


Polskie Towarzystwo Badania Gier
ul. Kossaka 9/7, 60-759 Poznań, tel. +48 618 66 04 22, www.PTBG.org.pl
Forum PTBG Strona Główna
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Zakład Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Novum, al. Niepodległości 4, 61-474 Poznań,
tel. +48 618 29 29 25, fax: +48 618 29 29 26, www.ils.amu.edu.pl 

 Konferencja objęta honorowym patronatem


JM Rektora UAM
prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej
 
Dziekana Wydziału Neofilologii UAM
prof. UAM dr. hab. Krzysztofa Strońskiego
oraz 
Prezydenta Miasta Poznania
Jacka JaśkowiakaPartnerzy

Innotech – producent systemów obsługujących konferencje
„SysKon”

Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier
Q-workshop – największy na świecie producent i dystrybutor
zdobionych kostek do gry

Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier
 


Patron medialny

Portal naukowy „Wiedza i Edukacja” działający przy UMSC w Lublinie