Kulturotwórcza funkcja gier
Gry z historią i dziedzictwem
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
XVII konferencja naukowa PTBG “Kulturotwórcza funkcja gier”

na temat: “Gry z historią i dziedzictwem”
http://gry.konferencja.org
20-21 listopada 2021, online (MS Teams)

W tym roku temat wiodący to historia i dziedzictwo, cieszący się rosnącym zainteresowaniem w
groznawstwie XXI wieku. Chapman, Foka & Westin we wstępie do Rethinking History 21 (3)/2017
datują początki Historical Game Studies na lata 2000. W dekadzie 2010+ powstało wiele monografii i
tomów zbiorowych fundamentalnych dla badań nad historią w grach cyfrowych, które wskazujemy w
załączonej bibliografii. Wspomnieć też należy mnogość projektów i inicjatyw międzynarodowych, np.
pod szyldem Historical Game Studies Network. W latach 2020+ debata trwa nadal, a pole badawcze jest
już zarazem mocno ugruntowane i szybko rosnące. Nowe wspólne projekty powstają co roku, np.
akademicki blog założony w maju 2021: https://www.historicalgames.net.
Gry historyczne znajdują uznanie także poza akademią. Tytuły takie jak This War of Mine, Kingdom
Come: Deliverance, Attentat 1942, albo My Child Lebensborn odnoszą sukcesy rynkowe, uzyskują
prestiżowe nagrody i inspirują (nieraz burzliwe) debaty wśród graczy i krytyków. Światy historyczne od
zawsze były popularne w grach bitewnych, planszowych i RPG, także w najbardziej rozpoznawalnych
markach. Przykładem 7-ma edycja Zewu Cthulhu z reedycjami dodatków The Dark Ages i Harlem
Unbound. Polski projekt dodatku do Dungeons&Dragons, opartego o mitologię słowiańską, niedawno
otrzymał grant z ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wszystko to zachęca do
umieszczenia gier historycznych w centrum tegorocznych rozważań.
Uwzględniając wiele możliwych ujęć badawczych, zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin.
Historyków badających gry jako symulacje historyczne. Nauczycieli i edukatorów historycznych
zainteresowanych dydaktycznym wymiarem gier. Humanistów i medioznawców badających gry jako
formę fikcji historycznej. Badaczy z różnych nauk społecznych, którzy zgłębiają reprezentację i
uczestnictwo różnych grup społecznych w grach, jak i potencjał gier jako narzędzi zmian społecznych:
dekolonizacji, równości płci, krytyki nacjonalizmów. Zapraszamy także praktyków - twórców gier
historycznych i użytkowników gier w edukacji. Oto proponowana lista zagadnień - niewiążąca, jesteśmy
otwarci także na inne:
● Gry jako reprezentacja i symulacja historii
● Historyczna prawda, realizm i autentyczność w grach
● Traumy historyczne i społeczne tematem gier
● Gry jako fikcja historyczna
● Gry w formalnej edukacji historycznej
● Gry w nieformalnym nauczaniu historii/dziedzictwa (np. w muzeach)
● Gry w popularyzacji dziedzictwa kulturowego
● Projektowanie i produkcja gier historycznych
● Polityczny wymiar gier w sporach o historię i dziedzictwo
● Gry wśród innych mediów osadzonych w światach historycznych
● Historia i przyszłość Historical Game Studies
Zapraszamy do przesyłania artykułów do publikacji w otwartym dostępie w czasopiśmie Homo Ludens
(ISSN 2080-4555): https://www.ptbg.org.pl/HomoLudens.

Wersja pdf:
https://drive.google.com/file/d/1e3lKoxNQVTg7G2cd_ZhDgkVxyXZoe007/view