Kulturotwórcza funkcja gier
Gry z historią i dziedzictwem
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  

Czasopismo “Homo Ludens”

Od roku 2009 ukazuje się czasopismo „Homo Ludens” – pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce i zarazem oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tytuł pisma nawiązuje do klasycznej już pozycji holenderskiego historyka i antropologa kultury Johana Huizingi „Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury” (1938). Czasopismo publikuje artykuły przeglądowe, polemiczne, ogólne i przyczynkowe, wspomnieniowe oraz wybrane recenzje i sprawozdania w języku polskim, angielskim i niemieckim. Pismo ukazuje się z częstotliwością jednego numeru na rok.

Więcej informacji nt. publikacji PTBG na stronach:

https://www.ptbg.org.pl/publikacje/

https://www.ptbg.org.pl/homoludens/