Kulturotwórcza funkcja gier
Przyszłość gier
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Program konferencji
Aktualizacja: 17.11.2020

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

 

GODZINY

 

SOBOTA, 21 LISTOPADA 2020

 

10.00 – 10.10

Inauguracja konferencji

Zarząd Główny PTBG

 

Obrady plenarne: Oblicza gier

Prowadzący: dr Jerzy Szeja

 

10.10-10.Pole tekstowe:  1 130

 

prof. UAM dr hab. Włodzimierz Lapis

Czy gra jest walką? – rozważania w oparciu o semiotyczną analizę tych pojęć

 

10.30-10.50

 

prof. UAM dr hab. Arkadiusz Jabłoński

Nowa deiksa? Nowa anafora? Nowa semantyka? Kompetencje językowe a gra w oczywistość

10.50-11.10

dr Michał Kotala

Pomiędzy Nimrodem a Abramem - kontinuum rzeczywistości gier

11.10-11.30

 

Pytania do prelegentów i dyskusja

 

11.30-11.45

 

Przerwa kawowa

 

GODZINY

 

 

Obrady plenarne: Gamifikacja i edukacja

Prowadzący: dr Michał Mochocki

 

11.45-12.05

 

mgr Robert Szydło, mgr Aleksandra Witoszek-Kubicka, lic. Anna Majewska, lic. Patrycja Wojciechowska

Od studiów do RPG – koncepcja ogólnouczelnianej grywalizacji na przykładzie UEK TheGame

 

12.05-12.25

 

mgr Aleksandra Witoszek-Kubicka, mgr Robert Szydło, lic Anna Majewska, lic Patrycja Wojciechowska

Weryfikacja założeń koncepcji wdrażania grywalizacji na podstawie badań przedwdrożeniowych

 

12.25-12.45

 

Karol Popow

Gamifikacja jako przechwycenie? Kilka uwag po ponownej lekturze klasycznych definicji gier

 

12.45-13.05

 

mgr Paulina Kaźmierczak

Zdystansowana zabawa, czyli o adaptacji narzędzi ludycznych podczas kształcenia na odległość

 

13.05-13.45

 

Pytania do prelegentów i dyskusja

 

13.45-16.00

 

Przerwa obiadowa

 


 

 

GODZINY

 

 

Obrady plenarne: E-sporty i aspekty prawne gier

Prowadzący: dr Augustyn Surdyk

 

16.00-16.20

 

dr Kamil Szpyt

Prawne aspekty wykorzystania technologii brain-computer interface w grach komputerowych

16.20-16.40

 

Mateusz Pachciarz

Oszustwo w sportach elektronicznych – aspekty prawne

 

16.40-17.00

 

mgr Radosław Trepanowski

Sukces (e)Sportowy – doniesienia wstępne

 

17.00-17.30

 

Pytania do prelegentów i dyskusja

 

17.30

 

Zakończenie obrad

 

 

 

 

 

 

GODZINY

 

 

NIEDZIELA, 21 LISTOPADA 2020

 

GODZINY

 

 

Obrady plenarne: Gry fabularne

Prowadzący: dr Stanisław Krawczyk

 

10.00-10.20

 

dr Michał Mochocki

Miazmaty, humory i siły nieczyste. Kwestie realizmu i autentyczności chorób i leczenia w historycznych TRPG

 

10.20-10.40

 

dr Aleksandra Mochocka

Cyberpunkowa cyberpsychoza

10.40-11.00

 

mgr Marcin Łączyński

Analiza mechanizmów narracyjnych w przygodach do gier fabularnych

 

11.00-11.30

 

Pytania do prelegentów i dyskusja

 

11.30-11.45

 

Przerwa kawowa

 

 

 

 

GODZINY

 

 

Obrady plenarne: Ewolucja gier

Prowadząca: dr Aleksandra Mochocka

 

11.45-12.05

 

dr Dominik Kudła

Rzut oka na lokalizację. Okulograficzna analiza wersji językowych gry Shadow of the Tomb Raider

 

12.05-12.25

 

dr Jacek Mianowski

Runologiczny recycling w wybranych grach wideo

 

12.25-12.45

 

mgr Marcin Granat

Wykorzystanie gier wideo jako narzędzia wspomagającego leczenie

12.45-13.15

 

Pytania do prelegentów i dyskusja

 

13.15-13:30

 

Przerwa kawowa

 

 

 

 

GODZINY

 

 

Obrady plenarne: Ewolucja gier

Prowadzący: dr Jerzy Szeja

 

13.30-13.50

 

Franciszek Stefanek, Anna Trynduś

Historia gier wideo o tematyce seksualnej i pornograficznej

 

13.50-14.10

 

mgr Paweł Pietruszewski

Wybrane aspekty projektowania dźwięku w grach

 

14.10-14.30

 

mgr Grzegorz Zyzik

Refleksyjność jako ewolucja w grze Disco Elysium

 

14:30-14:50

 

mgr Maciej Śledź

Zjawisko popcorn gamingu, dlaczego oglądamy gry zamiast w nie grać

 

14.50-15.30

 

Pytania do prelegentów i dyskusja

 

15.30-15:45

 

Zakończenie konferencji

Zarząd Główny PTBG