Kulturotwórcza funkcja gier
(I)grając ze zdrowiem
 

Zaloguj się
 Komunikaty

Komunikat nr 8 (22.11.2020)

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za udział w konferencji wszystkim Uczestnikom z licznych ośrodków akademickich, interesujące wystąpienia i owocne dyskusje oraz za wszystkie miłe słowa kierowane pod adresem organizatorów. Mimo wymuszonej przez obecną sytuację konwencji zdalnej czuliśmy Państwa obecność i tradycyjnie miłą atmosferę naszych konferencji. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące propozycji zmian i ulepszeń w organizacji przyszłych konferencji Polskiego Towarzystwa Badania Gier (sugestie prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: gry@konferencja.org).

W najbliższych dniach rozpoczniemy wysyłkę rachunków oraz zaświadczeń o udziale w konferencji (z referatem lub bez). Wszystkie osoby, które ich potrzebują uprzejmie prosimy o przesłanie informacji na powyższy adres. Jednocześnie prosimy wszystkie zainteresowane osoby o weryfikację i ew. korektę danych i adresów do wysyłki podanych w swoich profilach w SysKonie (systemie obsługującym konferencję), jeśli potrzebne będą wersje tradycyjne (papierowe) wysłane pocztą.

Wszystkich Prelegentów, którzy są zainteresowani publikacją referatów w postaci artykułów w czasopiśmie „Homo Ludens” uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wymogami publikacji (https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2020/07/Wymogi-publikacji-2020.pdf) oraz zamieszczenie tekstów w swoich profilach w SysKonie do 31.12.2020. W przypadku problemów technicznych teksty można nadsyłać również w późniejszym terminie na adres redakcji: HomoLudens@PTBG.org.pl.

Warunkiem dopuszczenia tekstów do publikacji jest uzyskanie pozytywnej oceny recenzentów naukowych. Informacje dot. procedury recenzowania czasopisma dostępne są na zakładce witryny PTBG/HL: https://www.ptbg.org.pl/procedura-recenzowania/. Serdecznie zachęcamy do publikowania w języku angielskim, nawet jeśli referat był pierwotnie wygłoszony w j. polskim. Przyczyni się to do podwyższenia punktacji czasopisma w kolejnych ocenach ministerialnych (obecnie 20 punktów), z korzyścią dla autorów. W tekstach prosimy o podanie swojego numeru ORCID.

Serdecznie zapraszamy do lektury i cytowania publikacji PTBG (zamieszczanych na łamach „Homo Ludens”: https://www.ptbg.org.pl/homoludens/ i w poprzednich tomach wydanych przez towarzystwo: https://www.ptbg.org.pl/publikacje/). Lektura tekstów z poszczególnych zakresów tematycznych może być szczególnie pomocna w przygotowaniu artykułów z uwagi na dotychczasowy stan badań, ogólnie przyjętą terminologię i wykorzystaną metodologię badań ludologicznych.

Zachęcamy również do odwiedzania profilu PTBG w serwisie Facebook (wtyczka dostępna na stronie głównej PTBG).

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Komitet Organizacyjny


Komunikat nr 5 (19.11.2020)

W tym komunikacie przesłaliśmy pełna wersję programu konferencji z programem i listą abstraktów oraz pozostałymi informacjami, a także link do konferencji. Osoby, które go nie otrzymały uprzejmie prosimy o informację.

Komunikat nr 5 (18.11.2020)

W tym komunikacie przesłaliśmy uaktualnioną wersję programu.

Komunikat nr 4 (15.11.2020)

 

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłamy korektę programu konferencji wraz z uzupełnioną listą abstraktów. Zmiany nastąpiły w programie drugiego dnia konferencji – do ostatniej sekcji dołączył jeden referat. Najmocniej przepraszamy za przeoczenie.

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny


Komunikat nr 3 (15.11.2020)

 

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłamy program konferencji wraz z listą abstraktów. Na kilka dni przed konferencją prześlemy link do udziału i transmisji.

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny


Komunikat nr 2 (11.11.2020)

Szanowni Państwo,

ponownie serdecznie dziękujemy za dokonanie rejestracji w systemie (również osobom, które zarejestrowały się w ostatnim czasie, z referatami lub bez). Wszystkie zgłoszone dotychczas referaty zostały zaakceptowane i będą mogły zostać wygłoszone podczas konferencji. Prelegenci, którzy będą chcieli nadesłać swoje wystąpienia w postaci artykułów z propozycją druku w czasopiśmie „Homo Ludens” mogą to uczynić tradycyjnie do końca bieżącego roku kalendarzowego (zamieszczając teksty w swoich profilach w systemie obsługującym konferencję – SysKon). Nie ma obowiązku zgłaszania gotowych artykułów przed wystąpieniem na konferencji.

W odpowiedzi na pytania przesyłamy w załączniku aktualne wymogi redakcyjne czasopisma „Homo Ludens”, w którym teksty referatów w postaci artykułów będą mogły zostać opublikowane po uzyskaniu pozytywnych ocen recenzentów naukowych.


Informacje dotyczące wysokości opłat konferencyjnych można znaleźć na stronie 
http://gry.konferencja.org/page.php?id=4595. Można je uiszczać również po upływie ustalonego terminu (31.10.2020). Zgłoszenia udziału bez referatu wraz z opłatami będą akceptowane do 20.11.2020.

Tą drogą będziemy przesyłać kolejne ważne informacje na temat konferencji i z odpowiednim wyprzedzeniem (najpóźniej na tydzień przed konferencją) prześlemy cyfrową wersję informatora konferencyjnego wraz z programem i listą abstraktów.

Konferencja zostanie przeprowadzona on-line za pośrednictwem platformy MSTeams. W tygodniu poprzedzającym konferencję wyślemy do wszystkich uczestników zarejestrowanych w systemie link do wejścia do konferencji. Prelegentów, którzy zgłosili udział z referatem, planujących prezentacje materiałów audio-wideo, prosimy o zainstalowanie aplikacji MSTeams, co umożliwi włączenie głosu systemowego podczas udostępnienia pulpitu własnego komputera. Uczestnicy konferencji bez referatów mogą brać w niej udział bez konieczności instalacji programu – poprzez przeglądarkę. Zalecane jest jednak użycie kamer i mikrofonów dla umożliwienia czynnego udziału – zadawania pytań i udziału w dyskusjach.

Zaświadczenia o udziale w konferencji oraz rachunki potwierdzające uiszczenie opłat konferencyjnych, na życzenie, będą rozsyłane po zakończeniu konferencji na adresy wskazane w SysKonie.

Z powodu zgłaszanych problemów z odbieraniem komunikatów publikujemy je również z zakładce „Komunikaty” na stronie internetowej konferencji. Z obawy przed nieproszonymi gośćmi nie podamy na niej jedynie adresu do relacji i udziału w konferencji. Osoby, które nie otrzymują komunikatów uprzejmie prosimy przesłanie informacji na adres gry@konferencja.org lub PTBG@PTBG.org.pl i śledzenie informacji zamieszczanych w zakładce „Komunikaty”.

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny

 

 

Komunikat nr 1 (1.11.2020)

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za dokonanie rejestracji w systemie. Wszystkie zgłoszone dotychczas referaty zostały zaakceptowane i będą mogły zostać wygłoszone podczas konferencji. Prelegenci, którzy będą chcieli nadesłać swoje wystąpienia w postaci artykułów z propozycją druku w czasopiśmie „Homo Ludens” mogą to uczynić tradycyjnie do końca bieżącego roku kalendarzowego (zamieszczając teksty w swoich profilach w systemie obsługującym konferencję). Nie ma obowiązku zgłaszania gotowych artykułów przed wystąpieniem na konferencji.


Informacje dotyczące wysokości opłat konferencyjnych można znaleźć na stronie 
http://gry.konferencja.org/page.php?id=4595. Można je uiszczać również po upływie ustalonego terminu (31.10.2020). Zgłoszenia udziału bez referatu wraz z opłatami będą akceptowane do 20.11.2020.

Kolejne ważne informacje na temat konferencji będziemy przesyłać do zarejestrowanych uczestników konferencji pocztą wewnętrzną poprzez SysKon.

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny
(11.10.2020) Konferencja zostanie przeprowadzona w formule zdalnej (on-line) za pośrednictwem platformy MSTeams.