Kulturotwórcza funkcja gier
(I)grając ze zdrowiem
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Organizatorzy

Kontakt z organizatorami: gry@konferencja.org.


Polskie Towarzystwo Badania Gier
ul. Kossaka 9/7, 60-759 Poznań, tel. +48 618 66 04 22, www.PTBG.org.pl
Forum PTBG Strona Główna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Novum, al. Niepodległości 4, 61-474 Poznań,
tel. +48 618 29 29 25, fax: +48 618 29 29 26, www.ils.amu.edu.pl 

 Konferencja objęta honorowym patronatem


JM Rektora UAM
prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego
 
Dziekana Wydziału Neofilologii UAM
prof. UAM dr hab. Aldony Sopaty
oraz 
Prezydenta Miasta Poznania
Jacka JaśkowiakaPartnerzy

Innotech – producent systemów obsługujących konferencje
„SysKon”

Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier
Q-workshop – największy na świecie producent i dystrybutor
zdobionych kostek do gry

Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier
 


Patron medialny

Portal naukowy „Wiedza i Edukacja” działający przy UMSC w Lublinie