Kulturotwórcza funkcja gier
(I)grając ze zdrowiem
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


XVI KONFERENCJA NAUKOWA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA GIER
z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier  

nt.

(I)grając ze zdrowiem

Poznań, 21–22 listopada 2020 roku

 
  
Po raz szesnasty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem "Kulturotwórcza funkcja gier" (pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 2005 r.) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu zorganizowanym przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Zakładu Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu.

 

W tym roku proponujemy następujące zakresy zagadnień pod rozwagę jako tematy referatów oraz dyskusji:

- gry i gracze w obliczu pandemii;

- wpływ epidemii COVID na rynek gier oraz kształcenie do pracy w branży gier;

- game-based learning w kształceniu zdalnym i szeroko pojętej edukacji;

- reprezentacja pandemii w grach;

- zastosowanie gier i zabaw w terapii i rehabilitacji;

- wpływ gier i grania na zdrowie fizyczne i psychiczne;

- problem nadmiernego używania gier;

- edu-gry i symulacje w nauczaniu biologii, medycyny i profilaktyki zdrowotnej;

- reprezentacje zdrowia, chorób, służby zdrowia w grach nie-edukacyjnych.

Nie chcielibyśmy jednakże, żeby tematy związane z obecną sytuacją pandemii zdominowały konferencję i gorąco zachęcamy do zgłaszania wszelkich innych propozycji referatów związanych z szeroko pojętymi aktywnościami ludycznymi w różnych sferach życia codziennego, co jest tradycją naszych konferencji.

Konferencja zostanie przeprowadzona w formule zdalnej (on-line) za pośrednictwem platformy MSTeams.

Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy. Do zobaczenia w Poznaniu!

Kontakt z organizatorami: gry@konferencja.org.