Kulturotwórcza funkcja gier
Gry z historią i dziedzictwem
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Koszt uczestnictwa

I. Opłaty dla uczestników z referatem (bez rozróżnienia na studentów i innych):
1. Spoza PTBG – 200 zł
2. Dla członków PTBG – 160 zł (w tym składka za nadchodzący rok 2022)

II. Opłaty dla uczestników konferencji bez referatu:
1. Spoza PTBG (studenci i inni) – 50 zł
2. Dla członków PTBG:
a) studentów – 40 zł (= składka za nadchodzący rok 2022)
b) pozostałych – 60 zł (= składka za nadchodzący rok 2022)
 
Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacji oraz materiały naukowe. Określenie "student" dotyczy osób studiujących, które nie posiadają tytułu magistra.

Wpłaty należy kierować na konto: Polskie Towarzystwo Badania Gier, PKO BP SA, nr konta bankowego: 39 1020 4027 0000 1902 0396 6587 z dopiskiem: "Konferencja 2021".
 
Opłatę prosimy uiszczać do 31 października 2021 roku. Zakwaterowanie i wyżywienie w czasie konferencji możliwe jest we własnym zakresie lub w miejscach wskazanych przez organizatorów. Uczestników konferencji zapraszamy do nadsyłania artykułów do czasopisma "Homo Ludens", które jest finalistą ministerialnego konkursu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Konferencja zostanie przeprowadzona w formule zdalnej (on-line) za pośrednictwem platformy MSTeams.